over koothoomi

Het gezicht achter koothoomi.

Ik ben Dennis Geelen, 39 jaar en papa van twee kinderen.

In 2017 kwam mijn leven tot stilstand. 

Mijn verslaving kreeg de bovenhand, met als gevolg dat mijn huwelijk stuk liep, ik niet meer behoorlijk kon functioneren op mijn werk en de zorg voor mijn kinderen steeds moeilijker werd. 

Na een zoektocht binnen het landschap van de verslavingszorg kwam ik terecht bij Nova Vida Recovery. Ik liet me opnemen in een ontwenningscentrum in het buitenland en langzaam maar zeker begon er terug een beetje licht in mijn leven te komen. Een intensief nazorgtraject in combinatie met de therapie ‘Brainspotting’ hertekende mijn leven volledig. Omdat ik zo onder de indruk van de resultaten van Brainspotting was, besloot ik zelf de opleiding tot Brainspotting-therapeut te volgen. Vandaag ben ik zowel actief binnen de organisatie van Nova Vida Recovery, waar ik mensen met een afhankelijkheidsprobleem tracht te inspireren als ervaringsdeskundige, als in mijn privépraktijk in Herent als Brainspotting-therapeut.

Heb je een afhankelijkheidsprobleem, ben je vastgelopen in je leven, kamp je met depressieve klachten of ben je op zoek naar meer verdieping, meer spiritualiteit in je leven, neem dan contact op en dan kunnen we samen bekijken hoe we jou leven meer in overeenstemming kunnen brengen met je diepere zelf.

Koot Hoomi?

De Meester Koot Humi, die ook in het Westen zeer bekend is en wereldwijd vele leerlingen heeft, is van Kashmirse afkomst. De familie kwam oorspronkelijk uit India. Hij is een ingewijde van hoge graad en bevindt zich op de energie van Liefde-Wijsheid.

Koot Humi is een man van edel voorkomen en is groot, hoewel wat tengerder gebouwd dan de Meester M. Hij heeft een lichte huidskleur met goudbruine haar en baard. Dit terwijl zijn ogen, die de liefde en Wijsheid der eeuwen schijnen uit te stralen, een wonderbare diep-blauwe kleur hebben.

Hij heeft een uitgebreide opleiding gehad, aangezien Hij les volgde aan de Britse Universiteiten, en spreekt vloeiend Engels. Zijn belezenheid is groot en omvat verschillende domeinen. Alle uitgegeven boeken en literatuur in verschillende talen, vinden hun weg naar Zijn studeerkamer in de Himalaya. Hij houdt Zich hoofdzakelijk bezig met het praktiseren van specifieke grote filosofieën en heeft belangstelling voor een aantal filantropische instellingen.

Aan Hem is grotendeels het werk toevertrouwd, de openbaring van de liefde, die latent in de harten van alle mensen wordt aangetroffen. Door dit te stimuleren doet Hij in het bewustzijn van de mensheid het besef van broederschap is ontwaken.

Nieuwsbrief