Brainspotting

Wat Is Brain-spotting?

Wat Is Brainspotting?

Brainspotting is een therapievorm die voorbij praten en inzichten verkrijgen ligt. Wat wil dit nu zeggen? Hiervoor is een kleine omweg nodig die ons eenvoudig de structuur en de functie van onze hersenen uitlegt. Onze hersenen bestaan eigenlijk uit 3 verschillende breinen: de hersenstam, de neocortex en het lymbische systeem ofwel het primitieve, het rationele en het emotionele brein.

De hersenstam, ook bekend onder de naam reptielenbrein, is verantwoordelijk voor het aansturen van alle basisfuncties om te kunnen overleven. Ook de welgekende Fight, Flight of Freeze-reactie die dieren gebruiken om te overleven wordt in dit deel van de hersenen opgeslagen.

De neocortex, het verstandelijke brein is het recentste deel van onze hersenen. Dit gedeelte staat in voor de verstandelijke functies zoals redeneren, onthouden, concentratie, verbanden leggen.

In het lymbische systeem zitten onze gevoelens, emoties en affecties opgeslagen. Als we ingrijpende gebeurtenissen, trauma’s of andere impactvolle zaken ervaren worden die in dit deel van de hersenen opgeslagen. 

Brainspotting focust op het lymbische systeem.

Wat Maakt Brain-spotting Bijzonder?

Wat Maakt Brainspotting Bijzonder?

Gesprekstherapie en cognitieve therapie maken gebruik van de neocortex en werken heel goed om inzichten te krijgen, omkadering, inzicht in oorzaak en gevolg,… Maar door dit praten, krijgen we nog geen toegang tot het limbische systeem waar juist de blokkades zijn opgeslagen die we willen verwerken.

Wat is nu het verwonderlijke aan Brainspotting?

Met Brainspotting krijgen we wel toegang tot het lymbische systeem en door de techniek kunnen we de blokkade, het trauma of andere impactvolle gebeurtenissen opsporen en een verwerking laten plaatsvinden, waardoor het natuurlijk herstellend vermogen van onze hersenen terug geactiveerd wordt en de blokkade natuurlijk herstelt.

Hierdoor worden we in de toekomst niet meer getriggerd door die gebeurtenissen en moeten we geen fight/flight of freeze reactie meer vertonen, maar gaan we terug in onze diepere zelf terechtkomen en veel meer interne rust ervaren. Een echte eye-opener!

Voor Wie Kan Brainspotting Helpen?

Brainspotting is een therapeutische methode die zich richt op het verwerken van blokkades die een negatieve impact hebben op ons leven. Brainspotting kan perfect gecombineerd en geïntegreerd worden met bestaande therapievormen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van verschillende aandoeningen zoals:

Angstaandoeningen

Stressgerelateerde Klachten

Traumatische Ervaringen

Lichamelijke Klachten

Hechtingsproblematiek

Hechtings-problematiek

Verslavingen

ADHD

Autisme Spectrum Stoornis

Alle Andere Negatieve Blokkades

Voordelen Van Brainspotting

brainspotting-veilig-2

VEILIG

Minder risico op hertraumatisering

brainspotting-overstijgend-1

HOLISTISCH

Effectief voor tal van problematieken zowel psychisch als lichamelijk

brainspotting-holistisch

OVERSTIJGEND

Techniek die voorbij praten en inzicht verkrijgen ligt

brainspotting-laagdrempelig

LAAGDREMPELIG

Het is een laagdrempelige methodiek die geschikt is voor alle leeftijden, dus ook voor (jonge) kinderen

brainspotting-vrijblijvend

FUNDAMENTEEL

Toegang tot die hersengebieden waar er met gesprekstherapie geen toegang te verkrijgen is.

brainspotting-fundamenteel

VRIJBLIJVEND

Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten

brainspotting-duurzaam-4

DUURZAAM

Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van levenskwaliteit.

brainspotting-duurzaam-7

Nieuwsbrief