EMDR

Wat Is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een therapie die kan worden ingezet bij het verwerken van een acuut trauma (een aanslag, verkeersongeval, overval,…).  Daarnaast is het bijzonder effectief gebleken bij de behandeling van onverwerkte schokkende ervaringen uit het verleden, verslavingen, burn-outs, depressies, eetstoornissen en chronische pijn. 

EMDR is gericht op het “desensitiseren” (verzwakken) van herinneringen aan de slechte ervaringen die de psychische klachten veroorzaken.

EMDR werd eind jaren ’80 als therapie  ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.  De doeltreffendheid van EMDR voor posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is in verschillende studies vastgesteld. De WHO erkent EMDR sinds 2013 als een wetenschappelijk onderbouwde behandeling.

Het bijzondere aan EMDR is dat het zo snel werkt. Als het bijvoorbeeld gaat om een trauma na een éénmalige gebeurtenis, zijn drie, vier zittingen al voldoende.

Normale, dagdagelijkse herinneringen worden tijdens onze nachtrust verwerkt in de fase van de REM-slaap (Rapid Eye Movement). Deze slaapfase, de droomfase, wordt gekenmerkt door snelle oogbewegingen.

Wanneer nu een persoon betrokken geraakt bij een overweldigende gebeurtenis, kan de impact op de hersenen zo groot zijn, dat ze deze gebeurtenis niet kunnen verwerken.  Deze onverwerkte herinnering zit “vast” zodat ze heel intens en levendig blijft.  Zo intens dat de persoon blijft zien, horen, ruiken wat er toen gebeurde telkens de herinnering opkomt.  Dit resulteert in nachtmerries, intense flashbacks, angst.

EMDR zal de pijnlijke herinnering van zijn emotionele lading ontdoen door de herinnering te combineren met afleidende stimuli.  Meestal door uitgelokte oogbewegingen. De EMDR-procedure brengt meestal een stroom van gedachten en beelden op gang.  Die kunnen hevig zijn.  Maar het resultaat is dat de herinneringen minder hevig, minder bedreigend worden en tot “normale” herinneringen kunnen worden herleid.

Wat Maakt EMDR Bijzonder?

Nieuwsbrief